Voor cliënten 


Hoor en wederhoor

Cliëntenraad

 

Het is belangrijk dat cliënten (en mensen uit hun directe netwerk) kunnen meepraten en meedenken over wat er in de organisatie gebeurt. Dat heet medezeggenschap. Daarom is er de cliëntenraad. Dat is een groep cliënten die praat namens alle cliënten met een lid van het managementteam en begeleiders uit de zorg.  Ben jij bij ons in zorg en wil je meepraten?
Download hier de folder

 

Aanmelden kan bij
Jouw begeleider

Klachtenbehandelaar

 

Als je als cliënt een klacht hebt over de zorg die wij leveren dan horen wij dat eerst natuurlijk graag persoonlijk, meld dit dus altijd eerst bij de begeleider. Mocht dit niets oplossen, dan kan je altijd contact opnemen met de klachtenbehandelaar. Een klachtenbehandelaar neemt de klacht in behandeling en hoort zowel klager alsmede aangeklaagde aan en biedt bijstand en advies aan de klager en de aangeklaagde. 
 

Wimyke de Bruin
w.debruin@bzmn.nl 

Cliëntvertrouwenspersoon

 

Is er een vertrouwelijke kwestie over de zorg waar je niet voor terecht kan bij je begeleider of het management team? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Zij biedt bijstand en ondersteuning aan cliënten bij onvrede en klachten.
Je bent als cliënt altijd vrij om zonder tussenkomst van Bijzondere Zorg Midden Nederland contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon.

Vera Hartings 
06 - 194 623 59 
v.hartings@hetlsr.nl

 

 

Tevredenheidsonderzoek

 

De resulataten van het cliënt tevredenheidsonderzoek 2021 worden hier gepubliceerd wanneer de uitslag bekend is! 

Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »