Beste verwijzer,

bedankt voor het bezoeken van onze website. Wij helpen je graag op weg om snel en makkelijk in contact te komen met ons. Via 030-878 38 84 heeft u direct contact met ons kantoor. Wij zijn bereikbaar van maandag – vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. Wij zijn met vele gemeenten binnen de provincie Utrecht gecontracteerd, zie kaart onderaan de home pagina. Wij kunnen zorg leveren op basis van WMO, JW en PGB. Voor meer informatie over onze producten zie zorgaanbod’.  

Aanmeldproces: 
U kunt altijd telefonisch een casus aan onze intake-coördinator voorleggen om te overleggen of het zorgaanbod van BZMN passend isDe intake-coördinator is bereikbaar op 06 – 11 58 87 49 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Mocht de casus passend zijn, of weet u dit op voorhand al zeker, dient er een aanmeldformulier ingevulte worden.
Deze wordt gemaild naar intakes@bzmn.nl.  

Als blijkt dat de casus passend is binnen ons zorgaanbod zal deze intern besproken worden en kunnen wij inschatten binnen welke tijd deze gestart kan worden. Hierna zal onze intake-coördinator zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een intakegesprek. De zorg kan gestart worden zodra de beschikking ontvangen is. De casus wordt gekoppeld aan een begeleider, de begeleider zal dan een afstemmingsgesprek met de cliënt hebben.  
 Verwijsindex: 
Wij werken met de Verwijsindex. Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Als professional besteed je dan extra zorg aan een jeugdige. Soms zijn er niet direct zorgen om de jeugdige maar wil je als professional laten zien dat je betrokken bent bij een jeugdige zodat er goed kan worden samengewerkt. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. 

Meldcode: 
BZMN volgt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Medewerkers worden hierin opgeleid. 

Aandachtsfunctionaris:
De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Signs of safety:
BZMN werkt met de methode Signs of Safety. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. In alle fasen van het traject wordt samengewerkt met het gezin en de directbetrokkenen.  

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd:  
BZMN heeft medewerkers die SKJ geregistreerd zijn. BZMN is bezig met het opzetten van een interne SKJ-opleiding.Algemeen nummer

030- 8783884 

Overige info
AGB-code Bijzondere Zorg Midden-Nederland B.V.  90061399
KvK-nummer 65697472

AGB-code directie 90050017

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »