Vergoeding

Vanaf 01 januari 2015 is een deel van de zorgtaken gedecentraliseerd naar de gemeente. Dit betekent dat je voor het vergoeden van bepaalde zorg bij de gemeente moet zijn. Opvoedingsondersteuning voor Bijzondere Kinderen en Bijzonder Wonen heeft met een aantal gemeenten een contract afgesloten voor het leveren van de zorg. Bij gemeenten waar wij geen contract mee hebben afgesloten, kunnen wij de zorg, als de gemeente het indiceert, leveren door middel van het persoonsgebonden budget (PGB).

Om met intensieve begeleiding bij Bijzonder Wonen en Bijzonder Klein kunnen wonen heb je een zorgzwaartepakket (zzp) nodig. Deze vorm van zorg wordt voornamelijk betaald vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Niet alle zorgzwaartepakketten vallen onder de Wlz. Wanneer er sprake is van psychiatrie dan valt dit weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Met een Wlz-indicatie kan de zorg alleen bekostigd worden door middel van een PGB, dit omdat wij geen contracten hebben met Zorgkantoren. Om een PGB te krijgen moet u een aantal stappen vanuit het Zorgkantoor doorlopen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Kijk op de pagina van het product waarin u geïntresseerd bent voor de benodigde indicatie. 

Zie voor meer informatie over de Wlz: Rijksoverheid
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »