Opvoedingsondersteuning voor het kind en de ouder(s)

Wanneer er problemen spelen in de thuissituatie op het gebied van opvoeding, scheiding, verslaving en of psychische klachten dan kan ambulante ondersteuning vanuit Bijzondere Zorg Midden-Nederland worden geboden. 
De begeleiders van Bijzondere Zorg Midden-Nederland beschikken over een allerlei verschillende expertises en achtergrond en daardoor kunnen zij een passende begeleiding bieden. 

Bij de start van de begeleiding wordt er eerst kennis gemaakt met eenieder individueel en daarna wordt er een plan opgesteld waar de komende periode aan wordt gewerkt met elkaar. Als de begeleiding zich richt op opvoedingsvragen is het van belang dat de ouder bereid is om ook naar zichzelf te kijken. Als er gereflecteerd wordt op eigen gedrag leert men zichzelf beter te begrijpen. Hierdoor leren ouders ook de gedragingen van de kinderen beter begrijpen.  

Het doorvoeren van veranderingen binnen een gezin lukt niet in een dag, dit kost tijd, geduld en begrip van alle betrokkenen. 
Samen kijken we hoe we de kind(eren) het beste kunnen benaderen en helpen. Bij ernstige gedragsproblemen kan het nodig zijn om een intensiever begeleidingstraject of een onderzoek in te zetten. Bijzondere Zorg Midden-Nederland kijkt samen ouders of wij de benodigde hulp zelf kunnen bieden of dat extra hulp buiten BZMN gewenst is. 

Indicatie
Ambulante indicatie; JW of WMO

Meer weten of aanmelden?
Vragen kun je mailen naar intakes@bzmn.nl
of download het aanmeldformulier voor opvoedondersteuning
Vul het aanmeldformulier in en mail naar intakes@bzmn.nl. 

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »