Opvoedingsondersteuning

Even loskomen van het vastlopen

Begeleiding in de thuissituatie of bijvoorbeeld op school door een van onze begeleiders. Naar gelang de hoogte van de indicatie zal de begeleider een aantal keer per week een bezoek brengen. De eerste zes weken van de begeleiding staat in het teken van kennismaking en inzicht krijgen in de mogelijkheden en uitdagingen van het kind en het gezin. Na deze periode wordt er een plan opgesteld met begeleidingsdoelen. De begeleidingsdoelen vormen een leidraad tijdens de begeleidingsmomenten.

Mensen in hun kracht zetten, daar gaan we voor!
De begeleider zal dan ook niet de thuissituatie overnemen maar in samenspraak kijken naar hoe de situatie verbeterd kan worden. Als er sprake is van een verstoorde draagkracht/draaglast kan de begeleider tijdelijk compensatie bieden in de thuissituatie. Echter wordt er zo snel mogelijk gewerkt aan een gezonde balans.

Door de aanwezigheid van expertise op het gebied van opvoeden, ouderschap, veiligheid en hechting kan Bijzondere Zorg Midden Nederland complexe casuistiek op een professionele manier begeleiden. 


Tijdens het begeleidingsproces bieden wij voldoende handvatten met als doel eigen regie te voeren over de thuissituatie. Begeleiding zal afgebouwd worden. Binnen sommige stoornissen kan er sprake zijn van een langdurig hulpverleningstraject. Een kind blijft zich ontwikkelen met steeds weer nieuwe vraagstukken waarbij ondersteuning noodzakelijk blijft. Dit kan natuurlijk ook op een manier waarbij de frequentie van hulpverlening flexibel is.

Indicatie
Ambulante indicatie; JW of WMO

Meer weten of aanmelden?
Vragen kun je mailen naar intakes@bzmn.nl
of download het aanmeldformulier voor opvoedondersteuning
Vul het aanmeldformulier in en mail naar intakes@bzmn.nl. 

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »