22 november 2019 Reactie op berichtgeving in de media Recentelijk zijn er over Bijzondere Zorg Midden Nederland (BZMN) verschillende berichten verschenen in de media. Als BZMN willen wij kwalitatief goede zorg verlenen. Van onze cliënten en opdrachtgevers krijgen wij gelukkig een positieve response. In het recente verleden heeft ook de GGD de zorg als zeer goed beoordeeld.

Wij als BZMN zijn niet gericht op het behalen van een maximale winst. Een positief resultaat is echter wel van belang om de continuïteit te kunnen waarborgen en te kunnen blijven investeren en innoveren in de zorg. Dit is zeker van belang in een continue veranderende omgeving en een toenemende vraag naar zorg. Wij hebben als zorgaanbieder ook bij regelmaat te maken met vertraagde betaling van onze opdrachtgevers, ook dit moeten wij kunnen overbruggen. Een zeker buffervermogen is hierbij noodzakelijk. De in de media genoemde winstpercentages zijn zeker niet structureel voor BZMN.

Als BZMN nemen wij afstand van de in de media genoemde bedragen over een opgebouwd eigen vermogen en de daaraan gekoppelde suggestieve conclusie waarbij voorbij wordt gegaan aan het zelf ingebracht eigen vermogen bij de oprichting van de vennootschap. Wij zijn als BZMN er juist trots op dat er sprake is van een gezonde onderneming met een positief en robuust eigen vermogen.

BZMN is een groeiende organisatie. Dit maakt ook dat er zaken zijn die niet goed zijn geregeld en onvoldoende aandacht van ons hebben gekregen. Wij zijn er continue op gericht om ons te verbeteren en zaken die niet goed zijn gegaan te herstellen. Indien nodig laten wij ons hierin begeleiden en huren wij hiervoor externe expertise in. Een aantal zaken hebben wij inmiddels gecorrigeerd en hersteld, zoals de naleving op de WNT. Tevens zijn er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

BZMN is verheugd te melden dat wij inmiddels een Raad van Commissarissen hebben kunnen installeren. Hiermee voldoen wij aan de Governance Code Zorg.

Binnen BZMN is het tot onze spijt, en ondanks onze inspanningen, nog niet gelukt een cliëntenraad te formeren. Het lukt moeilijk om vanuit onze cliënten, gelet onze doelgroep, mensen hiervoor te enthousiasmeren. Wij blijven ons hiervoor inspannen. Tot die tijd vullen wij deze leemte zoveel mogelijk informeel in.

Afsluitend hechten wij er aan om een ieder te bedanken die een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie maar bovenal onze opdrachtgevers en cliënten. Elke terugkoppeling, hoe kritisch ook, is ons welkom en helpt ons verder.Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »