28 mei 2019 De Beste Start: een goed begin voor een sterk gezin Bijzondere Zorg Midden-Nederland biedt vanaf september 2019 ‘De Beste Start’ aan in de zorg voor kwetsbare ouders en kind. Wij bieden ambulante begeleiding in de prenatale fase en in het eerste levensjaar. Na afloop van het eerste jaar wordt met alle betrokkenen en ouders bepaald of er ondersteuning aanvullend nodig is voor ouders en kind.

De Beste Start sluit aan bij de hulpvraag van de ouder en werkt samen met ketenpartners. Door de intensiteit van de geboden zorg wordt er vroegtijdig ingespeeld op signalen van onveiligheid. Zo blijft de Beste Start werken aan de beste, veilige start voor jonge kinderen van -9 maanden tot 1 jaar. Daarbij streven wij naar eenduidigheid: één gezin, één plan.

Voor wie?
De Beste Start is in te zetten bij kwetsbare ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de aanloop naar het ouderschap en opvoeding. De Beste Start is er voor alle kwetsbare ouders die extra ondersteuning nodig hebben; ongeacht de leeftijd en situatie waarin de aanstaande ouders zich
bevinden. De Beste Start levert maatwerk, passend bij de ondersteuningsvraag.

Meer weten?
Neem contact met ons op! debestestart@bzmn.nlPrivacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »