NIEUWS


              VERHUISBERICHT

 

BZMN TAG

Nieuw jaar,  nieuwe kansen. Wij starten 2022 met een nieuwe Instagram pagina. Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes & weetjes? Volg ons dan via deze link. Gewoon even scannen met je camera op je mobiel en op volgen klikken.

Daarnaast heeft Bijzondere Zorg Midden-Nederland op 25 januari een nieuw huurcontract getekend voor op de Dorpstraat in Zeist. Hier worden weer allemaal zelfstandige woningen gerealiseerd met eigen voorzieningen. Wij willen hier graag een 24-uurs voorziening van maken met ook een gezamenlijke huiskamer voor de cliënten. Wij zitten te denken aan nog een ouder-kindhuis waar ook de partners welkom zijn en met toezicht in de nacht. De bouw kan starten en de concrete invulling volgt later nog. (Januari 2022) 

Ambulante afspraken:De begeleiding thuis gaat gewoon door. Met ambulante cliënten overleggen we wat mogelijk en wenselijk is. Dat kunnen bij voorkeur face-to-face gesprekken zijn, beeldbellen of een combinatie hiervan. Houd binnen de 1,5meter afstand in acht. Zorg voor voldoende frisse lucht. Zorg bijvoorbeeld dat er altijd een raam of deur open staat. Bij klachten van begeleiding, cliënt of diens gezinsleden neem contact op. Natuurlijk willen we allemaal dat de verspreiding zo beperkt mogelijk blijft. Wees daarom waakzaam en houd je aan de bekende maatregelen: Was vaak je handen met water en zeep en laat ze goed drogen. Hoest en nies in de binnenkant van je arm. Schud geen handen. Heb je milde klachten? Laat je testen. Kan de 1,5 meter niet gewaarborgd worden? Draag dan altijd, beide, een mondmasker. Wij hopen dat de zorg zo normaal mogelijk geboden kan worden in deze lastige periode.Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor onze medewerkers die vol goede moed, creativiteit en enthousiasme onze cliënten begeleiden. Kantoor: De aankoop op kantoor wordt beperkt tot een minimum. Enkel voor noodzakelijke redenen ben je welkom op kantoor, mits dit van tevoren is overlegd d.m.v. een telefoongesprek. Cliënten of externe (netwerk)partners zijn niet welkom op kantoor, voer gesprekken bij voorkeur online. Er zullen altijd medewerkers van het MT of de administratie aanwezig zijn, maar ook dit wordt beperkt tot een minimum. Neem per mail, Teams of telefonisch contact op als je hen nodig hebt. (December 2021)

dekra

Eind mei is Bijzondere Zorg Midden-Nederland geaudit voor de ISO 9001:2015 door DEKRA Certficeringsinstantie. We zijn blij te kunnen melden dat BZMN de audit goed heeft doorlopen en dat er slechts 1 bevinding uit de audit naar voren is gekomen!
De auditor geeft het volgende aan in haar rapport: 
Tijdens de audit is opgevallen dat de organisatie Bijzonder Zorg Midden Nederland in het afgelopen jaar als organisatie sterk gegroeid is in haar kwaliteitsmanagementsysteem. 
Dit uit zich onder meer in de duidelijke aanwezigheid van de PDCA cyclus. De contextanalyse van de organisatie wordt duidelijk opgezet en resulteert in het vaststellen van concrete doelstellingen. 
Er wordt veel aandacht aan de medewerkers gegeven. Hierdoor is onder meer het verloop en het ziekteverzuim aanzienlijk verminderd. Tijdens de interviews tonen de medewerkers een grote betrokkenheid waarbij ook mogelijkheden voor verdere verbetering zeker benoemd worden. Via deze link vindt u het volledige rapport. (Mei 2021)
 


IGJ

De inspectie concludeert dat de geboden zorg bij BZMN (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. De zorg is persoonsgericht en cliënten voelen zich gehoord en gezien. De normen bij de thema’s deskundigheid van zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid van de zorg vragen nog wat aandacht. De bestuurder stelt zich open en transparant op. Daarnaast heeft zij gezorgd voor een raad van toezicht en een cliëntenraad om zo het interne toezicht en de medezeggenschap op orde te hebben. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop de bestuurder van BZMN stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Mocht u interesse hebben in het lezen van het volledige rapport?Klik op de link(Oktober 2020)

co Het Corona-virus neemt langzaam de wereld over. Ook onze begeleiders moeten daarom op een andere manier gaan werken. Het is voor iedereen aanpassen. De intervisie gebeurd daarom digitaal. Net even anders, maar wat fijn dat dit doorgang kan krijgen om de deskundigheid te blijven bevorderen. De ambulante begeleiding, begeleide bezoeken en andere opdrachten laten wij zoveel mogelijk doordraaien. Dit is soms even anders dan normaal, wat meer of afstand (digitaal maar altijd ten minste 1,5meter). Uiteraard hopen wij dat dit snel weer op de normale manier kan. Neem contact op met je begeleider of teamleider wanneer je vragen hebt. Volg tenminste het advies van het RIVM op. (April 2020)

 

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »