Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen bij en rondom Bijzondere Zorg Midden- Nederland !




 
 
dekra

 

Eind mei is Bijzondere Zorg Midden-Nederland geaudit voor de ISO 9001:2015 door DEKRA Certficeringsinstantie. We zijn blij te kunnen melden dat BZMN de audit goed heeft doorlopen en dat er slechts 1 bevinding uit de audit naar voren is gekomen!
De auditor geeft het volgende aan in haar rapport: 
Tijdens de audit is opgevallen dat de organisatie Bijzonder Zorg Midden Nederland in het afgelopen jaar als organisatie sterk gegroeid is in haar kwaliteitsmanagementsysteem. 
Dit uit zich onder meer in de duidelijke aanwezigheid van de PDCA cyclus. De contextanalyse van de organisatie wordt duidelijk opgezet en resulteert in het vaststellen van concrete doelstellingen. 
Er wordt veel aandacht aan de medewerkers gegeven. Hierdoor is onder meer het verloop en het ziekteverzuim aanzienlijk verminderd. Tijdens de interviews tonen de medewerkers een grote betrokkenheid waarbij ook mogelijkheden voor verdere verbetering zeker benoemd worden. Via deze link vindt u het volledige rapport. (Mei 2021)
 


IGJ

De inspectie concludeert dat de geboden zorg bij BZMN (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. De zorg is persoonsgericht en cliënten voelen zich gehoord en gezien. De normen bij de thema’s deskundigheid van zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid van de zorg vragen nog wat aandacht. De bestuurder stelt zich open en transparant op. Daarnaast heeft zij gezorgd voor een raad van toezicht en een cliëntenraad om zo het interne toezicht en de medezeggenschap op orde te hebben. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop de bestuurder van BZMN stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Mocht u interesse hebben in het lezen van het volledige rapport?Klik op de link(Oktober 2020)

 

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »