De Beste Start

Omdat iedereen niet alleen een goede, maar de beste start verdient

Bijzondere Zorg Midden-Nederland biedt vanaf september 2019 ‘De Beste Start’ aan in de zorg voor kwetsbare ouders en kind. Wij bieden ambulante begeleiding in de prenatale fase en in het eerste levensjaar. Na afloop van het eerste jaar wordt met alle betrokkenen en ouders bepaald of aanvullende ondersteuning nodig is voor ouder(s) en kind. De Beste Start sluit aan bij de hulpvraag van de ouder en werkt samen met ketenpartners. Door de intensiteit van de geboden zorg wordt er vroegtijdig ingespeeld op signalen van onveiligheid. Zo blijft de Beste Startwerken aan de beste, veilige start voor jonge kinderen van-9 maanden tot 1 jaar. Daarbij streven wij naar eenduidigheid: één gezin, één plan. 

De Beste Start is in te zetten bij kwetsbare ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de aanloop naar het ouderschap en opvoeding. De Beste Start is er voor alle kwetsbare ouders die extra ondersteuning nodig hebben; ongeacht de leeftijd en situatie waarin de aanstaande ouders zich bevinden. De Beste Start levert maatwerk, passend bij de ondersteuningsvraag 

Binnen De Beste Start richten wij ons op de volgende thema’s:

Gezond zwanger
Hechting
Veiligheid
Ouderschap
Gezond opgroeien
Ontwikkelings- en opvoedigstaken

Binnen het programma zullen wij prenataal eens per twee weken ambulante begeleiding bieden. Na de geboorte tot het eerste half jaar zullen wij deze begeleiding intensiveren naar eens per week. Indien mogelijk zullen wij in het tweede half jaar teruggaan naar één begeleidingsmoment per twee weken. De Beste Start heeft een vastomlijnd karakter, maar is van mening dat er te allen tijde gekeken moet worden naar wat passend is voor de ouder(s).

De ambulant begeleider die werkzaam is binnen het gezin, zal naast het programma van De Beste Start ook een signalerende rol aannemen.
Dat betekent dat de ambulant begeleider signaleert op alle leefgebieden
en gaat waar nodig in gesprek met de ouder(s) en ketenpartners om aanvullende zorg te organiseren. Bijzondere Midden Nederland kan naast de inzet van De Beste Start, ambulante begeleiding bieden op alle leefgebieden. Daarbij is de hulpvraag van de ouder(s) leidend en denken wij graag mee welke zorg of expertise ingezet dient te worden.

Indicatie:
Ambulante indicatie; JW of WMO.

Meer weten of aanmelden?
Vragen kun je mailen naar intakes@bzmn.nl
of download het aanmeldformulier de beste start
Vul het aanmeldformulier in en mail naar bovenstaand mailadres. dbs

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »