BijzOnderdak

Bijzondere Zorg Midden-Nederland beschikt vanaf november 2021 over 4 plekken voor tijdelijke opvang vanaf 16 jaar. Deze plekken zijn bedoeld voor (jong) volwassenen die in een situatie verkeren die om de een of andere reden niet veilig is of waarbij er sprake is van dakloosheid of dreigende dakloosheid. De verblijfsduur voor deze plek is maximaal zes weken, dit kan niet langer omdat dit specifiek een tijdelijke opvang betreft waar doorstroom wenselijk is. Binnen deze zes weken wordt er dan ook vanuit BZMN verwacht dat de verwijzer, samen met de cliënt op zoek gaat naar een passende vervolg plek. 

Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke opvang is een indicatie/beschikking nodig. Het gaat om een beschikking van 14 uur per week gespecialiseerde begeleiding. De kosten van de woning neemt BZMN de eerste zes weken voor zijn rekening. Op het moment dat de cliënt geen financiële draagkracht heeft, zal de cliënt een vast weekbedrag ontvangen voor het doen van de boodschappen. Wanneer BZMN niet gecontracteerd is met de gemeenten kan de zorg geleverd worden op een maatwerk- beschikking. De plaatsing kan pas starten op het moment dat de beschikking daadwerkelijk is afgegeven. 

Om in aanmerking te komen voor deze plekken voor tijdelijke opvang moet er sprake zijn van een dreigende/onveilige situatie. Deze plekken zijn in eerste instantie niet bedoeld als overbruggingszorg, mits er sprake is van een dreigende/onveilige situatie. De cliënt staat open voor begeleiding en kan loskomen van zijn of haar onveilige situatie. De cliënt wil werken aan zijn of haar situatie en binnen 6 weken te werken aan een vervolg perspectief. 

Op het moment dat er sprake is van verslavingsproblematiek is deze plek niet geschikt. Te denken aan zoals afhankelijk zijn van softdrugs (wiet/hasj), harddrugs (cocaïne, MDMA enz.) en/of alcoholmisbruik. Als hier spraken van is dit een contra indicatie. Op het moment dat cliënt geplaatst is en is sprake van middelen gebruik of een onveilige situatie of agressie zal het verblijf op locatie per direct worden beëindigd. Dit geld eveneens voor agressieve of andere gedragingen die als overlast kunnen worden ervaren. 

De vier kamers zijn geheel ingericht wat maakt dat een cliënt snel geplaatst kan worden. Elke cliënt krijgt een ingerichte kamer in het centrum van Zeist die bestaat uit een bed, eettafel met stoelen, kast en een televisie. Voor gezamenlijk gebruik is badkamer, keuken en toilet. Samen zal er gezorgd moeten worden voor het schoonmaken en onderhouden van deze ruimtes. De begeleiding wordt geboden door een vast team van ambulant begeleiders die je ondersteunen in deze periode. De periode dat een cliënt op de plek verblijft is kort wat betekend dat er een intensieve samenwerking is tussen begeleider(s) en verwijzer. De verwijzer blijft ook verantwoordelijk voor de vervolgplek na 6 weken.

Indicatie  
Gespecialiseerde begeleiding; WMO  

Meer weten of aanmelden? 
Vragen kun je mailen naar intakes@bzmn.nl 
ofdownload het aanmeldformulier voor Bijz0nderdak
Vul het aanmeldformulier in en mail naar intakes@bzmn.nl.  

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »