Bijzonder wonen

Wij beschikken over diverse zelfstandige woningen met eigen faciliteiten woningen in de provincie Utrecht. Mensen met een verstandelijke beperking wel of niet in combinatie met een psychiatrische stoornis of alleen een psychiatrische stoornis wonen kunnen hier begeleid wonen.

Wonen en zorg is strikt van elkaar gescheiden. Dit betekent dat de zorgvrager bijdraagt aan de kosten van de woning. Zelf verantwoordelijk is voor zijn levensonderhoud en dat de verhuizing en eventuele inrichtingskosten voor eigen rekening zijn. De bijdrage aan de woning hangt samen met de leeftijd van de zorgvrager. Wij geven de zorgvrager een huurcontract zodat er huursubsidie aangevraagd kan worden. De woning kan alleen bewoond worden in combinatie met zorg. Op het moment dat er geen zorgvraag of indicatie is betekent dat, dat de woning verlaten dient te worden.

Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen is het belangrijk dat er een intensieve zorgvraag is. Er wordt minimaal drie keer per week begeleiding geboden en er wordt verwacht dat er actief deelgenomen wordt aan deze begeleidingsmomenten. Op het moment dat er zorg wordt geweigerd kan dit leiden tot het stopzetten van de zorg. Bijzonder Wonen biedt 24-uurs zorg op afstand wat inhoudt dat wij 24 uur per dag 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar zijn en indien mogelijk ook kunnen komen op het moment dat er spoed is. Uiteraard leveren wij ook maatwerk. Er worden individuele afspraken gemaakt en gekeken naar de mogelijkheden van de zorgvrager.

Vergoeding

Om in aanmerking te kunnen komen voor Bijzonder Wonen is een indicatie nodig. Dit kan een indicatie zijn vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) of een beschermd wonen indicatie via de gemeente. Ook kan de zorg geleverd worden op een hoge ambulante indicatie vanuit de gemeente. Bijzondere Zorg Midden-Nederland is op dit moment nog niet gecontracteerd met het Zorgkantoor waardoor alleen de zorg vanuit de Wlz vergoedt kan worden vanuit een Persoonsgebonden budget. Met veel gemeenten zijn we gecontracteerd, de zorg kan gefinancierd worden in Zorg in Natura.
Aanmelden client
Aanmelden client
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »