Begeleide bezoeken

Kinderen die niet thuis kunnen wonen, om welke reden dan ook, hebben recht op omgang met hun ouders

Een bezoek met ouders moet voor een kind prettig verlopen, waarbij de veiligheid (en het gevoel van veiligheid) centraal staat. Het meest wenselijk is dat het contact met ouders zo natuurlijk mogelijk is, maar in sommige situaties lukt dit niet of kan dit niet door eerdere gebeurtenissen in het leven van het kind. Een kind kan dan onveiligheid ervaren tijdens een omgangsmoment met zijn of haar ouders. Om toch veiligheid te bieden aan een kind kan het nodig zijn dat er een neutrale volwassene aanwezig is tijdens een omgangsmoment met ouders. De omgang van het kind met zijn/haar ouders dient dan begeleid te worden door bijvoorbeeld een professional. Dit kan op verschillende plekken plaats vinden. Het kan zo zijn dat het een kind veiligheid biedt als een omgang met zijn/haar ouders op een neutrale plek is of juist op een plek waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt.

Bijzondere Zorg Midden Nederland wil graag een veilige situatie creëren voor de kinderen zodat een omgang met zijn/haar ouders prettig kan verlopen. Van belang is om hierin aan te sluiten bij ouders en het kind, elke casus is anders en vraagt om een ander doel van de begeleiding tijdens een omgang. Onze begeleiders zijn opgeleid om tijdens de omgang op een feitelijke manier te observeren en ouders te stimuleren, aan te sturen, te adviseren, maar hierin de veiligheid van het kind voorop te zetten.

Bijzondere Zorg Midden Nederland heeft een aparte bezoekruimte welke ingericht is voor kinderen. De ruimte is gezellig aangekleed en er is verschillend speelgoed (waaronder ook spelletjes) aanwezig. Het is een ruimte waarin het kind veiligheid moet ervaren, doordat het overzichtelijk is. De ruimte is ruim genoeg, zodat het kind genoeg mogelijkheden heeft om zich terug te trekken of op onderzoek te gaan. Daarnaast kan de begeleider ook op locatie een bezoek van een kind met ouders begeleiden.

Meer weten of aanmelden?
Vragen kun je mailen naar begeleidebezoeken@bzmn.nl
of download aanmeldformulier begeleide bezoeken
Vul het aanmeldformulier in en mail naar bovenstaand mailadres. Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »