Begeleid wonen

Extra aandacht en toch zelfstandig wonen

Wij beschikken over diverse zelfstandige woningen met eigen faciliteiten woningen in de provincie Utrecht. Mensen met een verstandelijke beperking wel of niet in combinatie met een psychiatrische stoornis of alleen een psychiatrische stoornis wonen kunnen hier begeleid wonen.

Wonen en zorg is strikt van elkaar gescheiden. Dit betekent dat de zorgvrager bijdraagt aan de kosten van de woning, zelf verantwoordelijk is voor zijn levensonderhoud en dat de verhuizing en eventuele inrichtingskosten voor eigen rekening zijn. De zorg is voorliggend aan het wonen. Wanneer de zorgvraag afneemt of zorgvrager wenst geen begeleiding meer, dan dient de zorgvrager de woning te verlaten. 

De bijdrage aan de woning hangt samen met de leeftijd van de zorgvrager. Wij geven de zorgvrager een huurcontract zodat er huursubsidie aangevraagd kan worden. De woning kan alleen bewoond worden in combinatie met zorg. Op het moment dat er geen zorgvraag of indicatie is betekent dat, dat de woning verlaten dient te worden. 

Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen is het belangrijk dat er een instensieve zorgvraag is. Er wordt minimaal drie keer per week begeleiding geboden en er wordt verwacht dat er actief deelgenomen wordt aan deze begeleidingsmomenten. Op het moment dat er zorg wordt geweigerd kan dit leiden tot het stopzetten van de zorg en verlaten van de woning. Bijzonder Wonen biedt 24-uurs zorg op afstand wat inhoudt dat wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar zijn en indien mogelijk ook kunnen komen op het moment dat er spoed is. Bijzondere Zorg Midden- Nederland vindt het leveren van maatwerk belangrijk. Wat maakt dat er ook individuele afspraken gemaakt worden met de zorgvrager. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor Bijzonder Wonen is een indicatie nodig. Dit kan een indicatie zijn vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) of een indicatie via de gemeente. Bijzondere Zorg Midden-Nederland is op het moment nog niet gecontracteerd met het Zorgkantoor waardoor alleen de zorg vanuit de Wlz vergoedt kan worden vanuit een Persoongebonden budget. Met veel gemeenten zijn we gecontracteerd, de zorg kan gefinancierd worden in Zorg in Natura. Voor begeleid wonen geldt een woonplaatsbeginsel. Dit houd in dat er een beschikking moet worden afgegeven binnen de gemeente van de huidige woonplaats. Neem contact op met de gemeente waarin je woonachtig bent om te kijken naar de mogelijkheden. 

Indicatie 
WLZ VG 03 of 06

Meer weten of aanmelden?
Vragen kun je mailen naar intakes@bzmn.nl
of download het aanmeldformulier begeleid wonen 
en mail deze ingevuld naar intakes@bzmn.nl

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »