Begeleid wonen

Bijzonder Wonen

Wij beschikken over diverse zelfstandige woningen met eigen faciliteiten woningen in de provincie Utrecht. Mensen met een verstandelijke beperking wel of niet in combinatie met een psychiatrische stoornis of alleen een psychiatrische stoornis wonen kunnen hier begeleid wonen.

Wonen en zorg is strikt van elkaar gescheiden. Dit betekent dat de zorgvrager bijdraagt aan de kosten van de woning, zelf verantwoordelijk is voor zijn levensonderhoud en dat de verhuizing en eventuele inrichtingskosten voor eigen rekening zijn.
Lees meer

Bijzonder klein

Begeleid wonen voor kwetsbare (toekomstige) moeders die onvoldoende in staat zijn om hun eigen leven of dat van hun kindje te kunnen vormgeven. Wij hebben de beschikking over 6 kraamplekken waar toekomstige moeders de eerste 4 maanden met hun kindje kunnen verblijven onder intensieve begeleiding en voldoende toezicht.

In deze periode beoordelen wij of de moeder voldoende in staat is om voor haar kindje te kunnen zorgen en welke ondersteuning er nodig is. Daarna kan de moeder met haar kind doorschuiven naar een andere plek binnen Bijzonder Klein of Bijzonder Wonen.
Lees meer
Aanmelden client
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »