Welkom bij Bijzondere Zorg Midden Nederland!Bijzondere Zorg Midden Nederland wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden.

Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige ambulante zorgverleners met een luisterend oor en hart voor hun vak. Door het aanbieden van een breed pakket van diensten zorgen wij voor een passend antwoord op elke zorgvraag. 
Begeleiding
Jouw pad bewandel je zelf, wij wijzen de weg - - >

 

Ambulante begeleiding
Balance For You
Begeleid wonen
Dagbesteding
Jobstars
Op 1 Lijn

   
Kind & Gezin
Voor de allerkleinste en de zorgers - - >
  Begeleide bezoeken
De Beste Start
GROOS
Kraamkamers
Opvoedondersteuning
Ouder - kind
   
Behandeling
Specialistische en gerichte aanpak - - >
  EMDR
Speltherapie
   

IGJ

De inspectie concludeert dat de geboden zorg bij BZMN (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. De zorg is persoonsgericht en cliënten voelen zich gehoord en gezien. De normen bij de thema’s deskundigheid van zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid van de zorg vragen nog wat aandacht. De bestuurder stelt zich open en transparant op. Daarnaast heeft zij gezorgd voor een raad van toezicht en een cliëntenraad om zo het interne toezicht en de medezeggenschap op orde te hebben. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop de bestuurder van BZMN stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Mocht u interesse hebben in het lezen van het volledige rapport?Klik op de link! (Oktober 2020)

dekra

Eind mei is Bijzondere Zorg Midden-Nederland geaudit voor de ISO 9001:2015 door DEKRA Certficeringsinstantie. We zijn blij te kunnen melden dat BZMN de audit goed heeft doorlopen en dat er slechts 1 bevinding uit de audit naar voren is gekomen!
De auditor geeft het volgende aan in haar rapport: 
Tijdens de audit is opgevallen dat de organisatie Bijzonder Zorg Midden Nederland in het afgelopen jaar als organisatie sterk gegroeid is in haar kwaliteitsmanagementsysteem. 
Dit uit zich onder meer in de duidelijke aanwezigheid van de PDCA cyclus. De contextanalyse van de organisatie wordt duidelijk opgezet en resulteert in het vaststellen van concrete doelstellingen. 
Er wordt veel aandacht aan de medewerkers gegeven. Hierdoor is onder meer het verloop en het ziekteverzuim aanzienlijk verminderd. Tijdens de interviews tonen de medewerkers een grote betrokkenheid waarbij ook mogelijkheden voor verdere verbetering zeker benoemd worden. Via deze link vindt u het volledige rapport. (Mei 2021)
 

 

Gecontracteerde gemeenten

Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »