Persbericht Bijzondere Zorg Middden-Nederland


Op 20 december jl. is Bijzondere Zorg Midden Nederland BV (“BZMN”) op eigen aangifte failliet verklaard.

BZMN verleent zorg aan ca. 150 cliënten in de regio.

In de afgelopen dagen ging de prioriteit uit naar het vinden van een oplossing voor het voortzetten van de zorg in het belang van de cliënten.

Daarbij was een uitdaging dat het personeelsbestand van BZMN de afgelopen maanden zodanig geslonken is dat zonder externe hulp integrale continuering van de zorgverlening niet mogelijk bleek.

De curator heeft de afgelopen dagen intensief overlegd over de ontstane situatie met de betrokken gemeenten, het zorgkantoor en een andere zorginstelling, die bereid en in staat is om gekwalificeerd personeel ter beschikking te stellen om in de huidige personeelsbehoefte van BZMN te voorzien.

Dat overleg is constructief verlopen en heeft vanmiddag geresulteerd in een oplossing voor de periode tot 1 april 2023, waardoor de zorgverlening tot die datum gewaarborgd is.

In het nieuwe jaar zal het overleg worden voortgezet en zullen besluiten worden genomen over de continuering van de zorg vanaf 1 april 2023.

 

Willem Jan van Andel,

curator BZMN

 

              

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »