Welkom bij Bijzondere Zorg Midden Nederland!


Bijzondere Zorg Midden Nederland wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige ambulante zorgverleners met een luisterend oor en hart voor hun vak. Door het aanbieden van een breed pakket van diensten zorgen wij voor een passend antwoord op elke zorgvraag.
nieuw
IGJ

De inspectie concludeert dat de geboden zorg bij BZMN (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. De zorg is persoonsgericht en cliënten voelen zich gehoord en gezien. De normen bij de thema’s deskundigheid van zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid van de zorg vragen nog wat aandacht. De bestuurder stelt zich open en transparant op. Daarnaast heeft zij gezorgd voor een raad van toezicht en een cliëntenraad om zo het interne toezicht en de medezeggenschap op orde te hebben. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop de bestuurder van BZMN stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. 

Mocht u intresse hebben in het lezen van het volledige rapport?Klik op de link
Bent u al bekend met onze producten?

De beste start
Prenatale en postnatale zorg en ondersteuning.
Voor wie: Ambulante ondersteuning voor kwetsbare ouders met bijvoorbeeld een traumatisch verleden, psychische kwetsbaarheid, licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis en problemen in sociale kring.
Indicatie: Ambulante indicatie; JW of WMO.

Opvoedondersteuning
Specialistische ambulante begeleiding in gezinssituaties.
Voor wie: Van ondersteuning bij kinderen met gedragsproblematiek, autisme of bijvoorbeeld ADHD tot aan complexe gezinssituaties met multiproblematiek.
Indicatie: Ambulante indicatie; JW of WMO.

Begeleid wonen
Mensen die met wat extra ondersteuning zelfstandig wil leren of blijven wonen. 
Voor wie: Mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Mensen met (lichte) psychiatrische problematiek; Persoonlijkheidstoornissen, Autisme, ADHD en lichte verslavingsproblematiek.
Indicatie: WLZ VG 03 of 06.

Groos
Lichte opvoedondersteuning voor allerdaagse opvoedkwesties.
Voor wie: Iedereen met vragen over de opvoeding van je kind(eren). We herkennen ze allemaal wel: zaken als; ' mijn kind is nog niet zindelijk, hoe pak ik dat aan?' 'Mijn dochter is bang in het donker en wil daarom niet in haar eigen bed slapen'  of ' mijn kind wordt gepest op school en ik weet niet wat te doen' .
Indicatie: Ambulante indicatie; JW of Wmo.

Op 1 lijn
Bemiddeling voor ouders in vechtscheiding ten behoeve van het kind.
Voor wie: Ex- partners die niet meer met elkaar willen of kunnen communiceren waar kinderen de dupe van zijn of dreigen te worden. Om weer duidelijkheid en orde te scheppen kunnen er weer afspraken worden gemaakt. Het kind staat altijd centraal. Op 1 lijn, er samen voor het kind zijn.
Indicatie: Ambulante indicatie, JW of WMO.

Begeleide bezoeken
Op locatie omgang met kind onder begeleiding van profesionals.
Voor wie: Voor uit huis geplaatste kinderen of gescheiden ouders waar het contact met kind in een veilige huiselijke omgeving weer wordt opgebouwd met 1 van de ouders.
Indicatie: Ambulante indicatie; JW of WMO.

Kraamkamers
Opvang in 1 van onze kraamkamers tot 9 maanden na de bevalling.
Voor wie: kwetsbare moeders met bijvoorbeeld een traumatisch verleden, psychische kwetsbaarheid, licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis en problemen in sociale kring.
Indicatie: Ambulante indicatie; JW, WMO of WLZ.

Gecontracteerde gemeenten

Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »